Forskare ska utveckla intelligent rollator

En intelligent rollator ska utvecklas i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Syftet är att minska fallskador genom att rollatorn själv ska kunna svänga undan för hinder och undvika att någon kör utför trottoarkanten. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Digitalt först för ett smartare Sverige

SKL Debattartiklar, 2015-12-22 

Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation. För att Sverige även i fortsättningen ska vara världsledande inom it är det nu dags att vi tar nästa steg.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avser att idag inleda ett samarbete för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.
Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Det finns dock ett område där vi hittills inte nått hela vägen fram och det är digitaliseringen av det offentliga Sverige. Vi ser att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheterna utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Fyra tips som leder företaget genom förändringen

Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2015-12-07 

Förändringar kan bli en katastrof, med missnöje, motivationskrascher och minskad produktivitet som följd. Det kan också bli det bästa som hänt på länge. Allt står och faller med ledarskapet.  Förändring är inte längre något som organisationen motsträvigt tvingas till vart tionde år, det är en ständigt pågående och nödvändig process i såväl privata som offentliga verksamheter. Det finns inga omställningar som går som tåget. Inga processer som omfattar människor går som tåget. Förändringsledarens förmåga att se det ofärdiga i det till synes färdiga är en ovärderlig tillgång.

Så hur navigerar man då på bästa sätt genom en omfattande förändring? Som så ofta annars i organisationer av alla olika slag, ligger nyckeln i händerna på dem som utövar ledarskapet. Här har McKinsey bistått med några konkreta råd: 1. Lyssna på fotfolket. 2. Förstå förändringens logik. 3. Var tydlig med organisationens prioriteringar. 4. Förmåga att hålla ut.

Källa: McKinsey och Mastering the Challenges of Leading Change

Region Skåne distribuerar mobila appar som hjälpmedel

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  

Region Skåne, hjälpmedelsverksamheten och AppBooster har inlett ett samarbete som innebär att Region Skånes hjälpmedelskonsulenter kan distribuera mobila appar till personer med funktionsnedsättningar. Mobila appar har visat sig fungera väldigt väl som komplement och alternativ vid olika typer av kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar. Lösningen innebär att Region Skånes hjälpmedelskonsulenter loggar in i Region Skånes App-Katalog och kan där välja att föreskriva en app från ett brett utbud av mobila appar.

Mobiltelefoner som kan läsa upp texter

Funka Stöd & Service, 2015-12-04 

Med ett speciellt program i mobilen kan synskadade och dyslektiker ta ett fotografi på ett papper med text och sedan få innehållet uppläst. Det kan vara ett hjälpmedel att använda i vardagen och på jobbet där det krävs att man kan läsa. – KNFB Reader är ett scanningsprogram som installeras i mobiltelefonen. Med hjälp av mobilens kamera kan man fotografera av ett papper och snabbt få texten uppläst, berättar Henrik Leander, på ICAP, som arbetar med individanpassade IT-lösningar för personer med funktionshinder.

Den rullande kryckan

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  

Ett nytt gånghjälpmedel har sett dagens ljus. Det är en modern version av den gamla hederliga kryckan. Hjälpmedlet består i princip av en underarmskrycka med två hjul på varav det främre är styrbart. Tanken är att hjälpmedlet ska passa den som behöver stöd vid gång och är ett komplement till den traditionella rollatorn. Gånghjälpmedlet Rollermate är hopfällbart och går att bära med sig. Dessutom finns det en krok på kryckan där man kan hänga saker på. Höjden på kryckan är justerbar.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Socialstyrelsen Nya Publikationer, 2015-12-01

Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets – och förhållningssätt som kan förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara till exempel utåtagerande eller självskadande beteende. Dessa beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett sätt att kommunicera på. Fokus bör ligga på att förebygga utmanande beteende. Innehållet i kunskapsstödet med rekommendationer är en sammanvägning av aktuell forskning och internationella riktlinjer från Socialstyrelsens vetenskapliga underlag.

Forskare ska utveckla intelligent rollator

Funka Stöd & Service, 2015-12-04  
En intelligent rollator ska utvecklas i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Syftet är att minska fallskador genom att rollatorn själv ska kunna svänga undan för hinder och undvika att någon kör utför trottoarkanten. I forskningsprojektet samarbetar dataforskare, forskare inom medicinsk teknik, strokeforskare, och vårdpersonal från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Projektet leds av docent Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap och har beviljats ett anslag på 1,9 miljoner

Den talande kom-ihåg-lappen

Funka Stöd & Service, 2015-12-04

De flesta av oss känner igen situationen: Jag står i affären men har glömt vad jag skulle handla. Jag går för att hämta något, men när jag kommer in i rummet har jag ingen aning om vad. Det händer oss alla och kan vara besvärligt. Det är ett extra stort problem för många personer med funktionsnedsättning, minnesstörningar och kognitiva problem. Att ha en lapp i fickan funkar bara om man kan skriva, läsa och komma ihåg var man har lagt lappen. Men annars? Ja, nu finns en lösning: En talande post-it lapp.

Så kan vi möta välfärdens rekryteringsutmaningar

SKL Debattartiklar, 2015-12-22 

Välfärden behöver närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden. För att möta rekryteringsbehovet behöver fler jobba mer och längre. Om arbetstiden ökar ännu mer, till minst 95 procent, minskar rekryteringsbehovet med 62 000 personer. Störst effekt skulle detta få i vården och omsorgen, där den genomsnittliga arbetstiden är lägre och antalet anställda fler än i många andra verksamheter.

Handdator med telefon blir nytt hjälpmedel

Funka Stöd & Service, 2015-12-04 

– Vi hörs på mobilen! Känner du igen frasen? Men det är ingen självklarhet för alla att kunna ringa själva. För personer med kognitiva eller psykiska funktionshinder kan momentet att slå telefonnumret vara den felande länken, framför allt i en stressad situation. Men tekniken är på frammarsch och nya hjälpmedel på väg. Ett är Handifonen – en kombinerad handdator och mobiltelefon från hjälpmedelsföretaget Gewa. – Genom några enkla tryck på displayen får du upp en adressbok med foton, som också är klickbara.

Nytt verktyg för måltidsobservation

Äldrecentrum Nyheter, 2015-12-09

Äldrecentrum har tagit fram ett nytt material för observation vid måltider inom äldreomsorgen − God omsorg runt måltiden . Det är ett hjälpmedel att använda inom den egna verksamheten för att få en uppfattning om vad som fungerar bra respektive vad som kan förbättras vid måltider. – Vi har efter önskemål tagit fram en enkel checklista som kan användas av den egna personalen, säger Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram som är koststrateger på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Inspirationsfilm om välfärdsteknologi

Myndigheten för Delaktighet, 2015-12-16  

Vi har tagit fram en inspirationsfilm om välfärdsteknologi. I filmen visas hur tillsyn på natten via webbkamera kan ge en bättre och tryggare nattsömn.

Goda råd på fickan

Demenscentrum Senaste Nyheter, 2015-12-10

I somras släppte Svenskt Demenscentrum en mobilapp för anhöriga. Nu har en motsvarande app för yrkesverksamma inom vård och omsorg lanserats. Båda är avgiftsfria och ingår i utbildningspaketet Nollvision, för en demensvård utan tvång och begränsningar. Apparna tar bland annat upp vanliga beteendeförändringar vid demenssjukdom och ger tips och råd för att kunna bemöta svåra situationer. Innehållet kan läsas på både svenska och engelska. För att ladda ned apparna till en Samsung eller annan Androidtelefon: gå in på Playbutiken och sök “Nollvision”.

Ta bättre hand om svårt sjuka äldre

SKL Debattartiklar, 2015-12-22 

Slutrapport från äldresatsningen
Idag presenterar SKL en slutrapport från satsningen. God omvårdnad gör att behandling med lugnande mediciner och sömnmedel i äldreomsorgen minskar. Minskar gör också beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Trycksår har blivit ovanligare och störst är minskningen för svåra trycksår. Undernäring minskar. Vid livets slut får en större andel rätt lindring för smärta och oro.
Det finns anledning att vara stolt över de goda resultaten. Men vi kan ändå inte vara nöjda. Det finns uppenbara problem i vården av de äldre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *