Det som inte får hända, men ändå händer

Ibland händer det som inte får hända. Och det händer även hos oss. Idag kunde man läsa i tidningen om en undersköterska som har vinkat med en avlidens hand på ett av våra vårdboenden i Helsingborg.

Själva händelsen skedde förra sommaren men det var först i samband med en intern utredning efter flera händelser som undersköterskan varit inblandad i, som annan personal berättade om vad som hade hänt.

I vårt arbete är det av allra högsta vikt att vi alltid har respekt för dem vi arbetar med, både för våra kunder och för våra medarbetare. När man arbetar med vård och omsorg, möter man ofta människor i utsatta situationer. Det kan vara att de är sjuka, har varit med om en olycka, har en funktionsnedsättning eller behöver stöd av andra skäl.

Oavsett vad skälet är, kommer vi ofta nära dem i privata situationer, där man annars inte hade bett om stöd eller hjälp. Det gör att vi har en alldeles särskild skyldighet att vara lyhörda för vad våra kunder behöver och hur de mår, så att vi kan ge dem det bästa stödet. Och det gör också den överhängande majoriteten av vår personal. De gör ett fantastiskt arbete hemma hos våra kunder, varje dag året om.

Man kan ibland tycka att sunt förnuft kunde räcka för att veta hur vi ska bemöta varandra. Men sunt förnuft kan skilja sig åt från person till person och vi har en mängd rutiner och regler för hur vårt arbete ska skötas på ett säkert sätt.

När det händer något som inte får hända, är det viktigt att vi agerar. Vi måste visa att det inte är okej att vifta med någons hand eller på något annat sätt kränka våra kunder eller andra medarbetare. Alla som arbetar i våra verksamheter är skyldiga att rapportera om man ser något som är ett missförhållande eller som kan vara en risk för ett missförhållande. Det är inte att skvallra när man gör det, utan det är ett sätt att hjälpa till att göra så att vår verksamhet blir bättre för alla dem vi arbetar med och för. Dessutom är det ett stöd för dem som börjar hos oss, så att de klart och tydligt vet vad vi står för och att vi står upp för det också.

Läs mer: På socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Lex Sarah, som handlar om att personal är skyldiga att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden.

Du kan även läsa om Lex Maria som handlar om att vi ska anmäla risker för vårdskador.

Kerstin Karlsson är verksamhetschef inom Omsorg i Helsingborg, vilket är stadens egen utförare av stöd och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Hon ansvarar för verksamheterna inom hemvård och hemservice.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *