Delaktighetsgruppen tog emot en kvalitetsutmärkelse

Delaktighetsgruppen inom LSS-verksamheterna har tilldelats en kvalitetsutmärkelse för väl genomfört arbete. Vägledarna tog emot blommor, diplom samt en check på 20 000 kronor som ett premierande och erkännande av deras arbetsinsats med delaktighetsfrågor.

Från vänster: Jessica Samuelsson, Britt-Marie Börjesson, Marcus Pellinen, Kristina Olsson, Viweca Thoresson. I mitten Joy Söderholm.

– Tanken är att dessa vägledare ska utarbeta bedömningskriterier för LSS-verksamhetens kvalitetspris år 2016. De ska också kora vinnaren av kvalitetspriset 2016, det vill säga den enhet som bäst uppfyller bedömningskriterierna gällande delaktighet, sade Marcus Pellinen, projektledare.

– Vi vill att kunder och anhöriga ska känna sig trygga med vården och omsorgen och veta att man äger sitt eget liv och integritet. Kvalitetsutmärkelsen är ett kvitto för våra kunder att vi jobbar aktivt och satsar på kvalitet. Ni gör ett fantastiskt jobb och som förvaltningschef är jag glad och stolt, sade Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör.

– En del av er i delaktighetsgruppen är nya och jag tror att gruppen kan få ytterligare fart av det. Det är häftigt att se vilket arbete ni gör, sade verksamhetschef Viweca Thoresson under prisutdelningen.

Juryns mottivering till kvalitetsutmärkelsen inom LSS:
Mottagaren av kvalitetsutmärkelsen inom LSS-verksamheterna år 2015 driver ett långsiktigt samt kvalitativt arbete som stärker kundernas förmåga över att planera och styra sina egna liv. Insatserna bidrar till att stärka möjligheten att leva och utvecklas i staden för personer med funktionsnedsättning. Insatserna har en tydlig koppling till Helsingborgs stads Vision 2035: Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag.

Vägledare och brukarvägledare
Delaktighetsgruppen arbetar efter delaktighetsmodellen som bygger på att brukare ska känna större delaktighet i sitt liv samt att maktförhållandena mellan brukare och personal minskar. Inom delaktighetsgruppen arbetar vägledare som är utbildade i delaktighetsmodellen. Det finns även utbildade brukarvägledare.

– Det är lättare för våra andra brukare att öppna upp sig och berätta för våra brukarvägledare om det finns något som de inte är nöjda med eftersom de har erfarenhet av hur det är att leva med en funktionsnedsättning, berättar Jessica Samuelsson som är samordnare för delaktighetsgruppen.

Delaktighetsslingor
Vägledarna arbetar med delaktighetsslingor inom alla LSS-verksamheter. Tanken med slingorna är att i mötesform skapa dialog mellan personal och brukare och på så vis diskutera frågor som handlar om att skapa delaktighet i brukarnas vardag. Vägledaren fungerar som bärare av dialogen för att skapa möjlighet till ett öppet samtalsklimat.

– Utifrån mötet tar vägledaren med sig en konkret fråga till personalgruppen som i sin tur ser om något kan ändras eller förtydligas. Personalen får möjlighet att ställa en fråga tillbaka till brukargruppen. Varje delaktighetsslinga avslutas med ett gemensamt möte med brukare, vägledare och chef där en åtgärd tas fram berättar Jessica.

Joy Söderholm är brukarvägledare i Helsingborg.  Hon jobbar för att personer med funktionsnedsättningar ska våga uttrycka sin åsikt och veta vilka rättigheter de har.

– Det är jättekul! Jag får hjälpa till att få fram saker som kan ändras. Vi har ofta lättare att förstå varandra än när vi pratar med personalen.  Det är bara positivt att vara brukarvägledare och jag har växt mycket som person. Numera vågar jag höras och säga vad jag tycker, berättar hon stolt.

– Joy har också blivit mer medveten om sina rättigheter och vad som gäller, tillägger Jessica.

Översta bilden, från vänster: Jessica Samuelsson, Britt-Marie Börjesson, Marcus Pellinen, Kristina Olsson, Viweca Thoresson. I mitten Joy Söderholm.

  • Delaktighet – en självklarhet som kräver kunskap och mod | Omsorg Helsingborg

    […] I december fick Joy och delaktighetsgruppen ett nyinstiftat pris av vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om det på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats voffra. […]

  • Rätt riktning för framtiden - Voffra

    […] Vi uppmuntrar engagemang från våra kollegor, och ett sätt att fånga det är genom de nystiftade priserna inom kvalitet och innovation. Delaktighetsgruppen inom LSS-verksamheterna fick 2015 kvalitetsutmärkelse för väl genomfört arbete. Mer om kvalitetsutmärkelsen till delaktighetsgruppen. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *