Delaktighet – en självklarhet som kräver kunskap och mod

Att få bestämma över sitt liv och sin vardag ska vara en självklarhet. Men det kräver kunskap och mod från både personal och kunder. Det vet Joy Söderholm som är brukarvägledare i Helsingborg.

Joy Söderholm är en av tre utbildade brukarvägledare som arbetar på uppdrag av Omsorg i Helsingborg för att personer med funktionsnedsättningar ska få kunskap och mod att göra sin röst hörd. Just nu utbildas ytterligare fyra brukarvägledare.

– Jag har förändrats mycket och har blivit starkare i mig själv av arbetet. Jag vågar säga vad jag tycker och tänker. När jag hjälper mina kompisar och ger dem råd om vad de kan göra i olika situationer blir jag själv hjälpt. Det är det bästa och roligaste jag har varit med om, säger Joy.

Tillgänglighet och delaktighet är självklarheter för Viweca Thoresson som är chef över verksamheterna för personer med funktionsnedsättningar inom Omsorg i Helsingborg, en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

– LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är tydlig: vi ska arbeta så att våra kunder själva äger makten över sina liv. Det kan vara jobbigt och leda till att medarbetare och anhöriga ifrågasätter vårt uppdrag. Men vi måste lära oss att hantera det, eftersom vi ska stötta våra kunder i att vara så självständiga som möjligt. Det utmanar oss i vår profession, säger hon.

Delaktighet handlar om kunskap
Viweca ser en stor skillnad mellan generationerna. I den äldre generationen är många personer med funktionsnedsättningar uppvuxna på institution där de av tradition inte haft en egen röst, medan den yngre generationen har gått på samma skolor som sina jämnåriga, ofta känner till sina rättigheter och kräver att vara en del av samhället. Båda grupperna måste mötas med samma respekt och få vara delaktiga.

Jessica Samuelsson är processutvecklare och utvecklar det systematiska arbetet med delaktighet inom Omsorg i Helsingborg.

– Delaktighet handlar om kunskap och vi arbetar för att personalen ska ha kompetens och verktyg för att kunna möta kunderna på rätt sätt. Vi har en kompetensplan i flera steg som gäller för alla som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Kommunikation är en viktig del: att personen får information och kan kommunicera på ett sätt som passar just honom eller henne. Då händer det mycket, säger hon.

Delaktighetsslingor
Jessica tar upp delaktighetsslingor som används i alla verksamheter för att lyfta olika frågor som ett exempel. Modellen bygger på att man diskuterar en fråga eller ett tema i en grupp med kunder. Frågan går vidare till en personalgrupp och sedan kommer deras tankar tillbaka till den första gruppen. Det är en strukturerad dialog som leds av vägledare och varje slinga avslutas med ett gemensamt möte där man tar fram en handlingsplan.

– Vi ser att våra kunder får större inflytande och att vi som personal kan bidra till att de hittar en balans mellan sitt eget självbestämmande och andras makt över sin situation. Då pratar vi om sann delaktighet i vardagen, säger Jessica.

Bildtext: Viweca Thoresson, Joy Söderholm och Jessica Samuelsson arbetar för att delaktighet och tillgänglighet ska vara självklarheter för personer med funktionsnedsättningar i Helsingborg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *