”Behövs egentligen chefer?”

Under onsdagens medarbetarkonferens diskuterade deltagarna    bland annat frågor kring etiska problem med ny teknik och hur vård- och omsorgsyrken ska kunna bli mer attraktiva.lotta

– Tanken med att mötas så här är att prata om vårt arbete på ett avslappnat sätt, inledde omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson.
– Vi samtalar om hur framtiden för vård och omsorg ser ut och hur vi kan förbereda oss. Vi pratar om vart vi är och vart behöver vi ta oss. Inga anteckningar förs under samtalet.

Konferensen hölls på Scandic Helsingborg Nord på Berga och inleddes med en gemensam lunch. Deltagarna var personal från olika delar av verksamheten samt representanter från vård- och omsorgsförvaltningens ledning.

Samtalet började med hur medarbetare kan växa och utvecklas i sina yrkesroller.
– Jag tycker det blir allt vanligare att man tar tillvara undersköterskors spetskompetens. Den som är bra på något speciellt uppmuntras att använda mer av den talangen, tyckte Linda, undersköterska på Valltorps vårdboende. Det kan handla om att man är bra på att anordna aktiviteter. Att ha LindaKristinaspetskompetenstjänster tror jag gör yrket mer attraktivt att söka sig till också, tror jag.

Använda teknik i omsorgen
Användandet av ny teknik i vård- och omsorg är ett ständigt aktuellt område som inte bara är en framtidsfråga, utan blir mer och mer aktuellt här och nu.

– Ny teknik kan vara skrämmande för en del, men det är oundvikligt att det kommer mer, utvecklingen går inte att stoppa. Det finns både för- och nackdelar med teknik i omsorgen, sa Kristina, undersköterska på vårdboendet Elinebo.

Ett exempel på teknik som kan bli vanligare är så kallade duschrobotar, som gör att människor kan duscha utan hjälp från någon annan. Åsikterna i gruppen gick isär kring denna fråga. Vissa tyckte den personliga integriteten skyddas när man blir duschad av en robot. Andra såg det mer somjenny en försämring, att det minskar den mänskliga kontakten.

– Jag tänker att tekniken kan vara något som avlastar personalen så att de kan ägna sig mer åt den mellanmänskliga kontakten, sa Britt-Marie.

Stellan, verksamhetschef, tyckte att duschrobotar och annan teknik bör vara ett individuellt val, alla människor är olika och har olika gränser och behov. Tillsyn via kamera är en liknande teknik som troligtvis kommer att användas mer i framtiden. Och det är samma frågor kring integritet och individens val där.

Sociala medier
Pernilla som jobbar med ungdomar berättade om hur Facebook används för att locka fler deltagare till en träffpunkt.

– Många av våra deltagare har i-pads så en kanal som facebook är bra för att nå dem. I-pads är bättre än datorer på många sätt för min målgrupp.pernilla

– ”Paddorna” är lättare och mer intuitiva att använda, och blir allt vanligare, även äldre på vårdboenden använder dem mer och mer, sa Stellan.

Sociala medier kan vara ett sätt att synliggöra människor med funktionsnedsättning, en grupp som inte syns så mycket annars, tyckte Britt-Marie.

Hur ska vi locka människor att jobba med vård- och omsorg?
Allt fler behöver vård och omsorg och allt färre jobbar med vård och omsorg. Hur ska samhället lösa den frågan i framtiden? Anna-Karin som jobbar med forskning och utveckling i Helsingborgs stad, trodde att ny teknik kan bidra till att göra yrket mer attraktivt för unga. Hon hade också märkt en attitydförändring bland många unga.

– Många unga sätter sina egna behov i första rummet när de söker ett jobb. De ställer sig frågan: ”vad får jag ut av det här jobbet?” istället för som tidigare generationer ”hur ska jag göra ett bra jobb?” Arbetsgivaren måste anpassa sig till detta.

Dagen avslutades med en diskussion om hur en arbetsplats egentligen ska organiseras.
– Behöver vi verkligen chefer? Kan man hitta andra sätt att arbeta på? Ska vi kanske sätta löner på varandra istället? sa HR-chefen Dan aningen provokativt.

I efterföljande diskussion framkom att det ändå verkar behövas chefer i framtiden, alla medarbetare trivs kanske inte med att vara helt självständiga. Men att framtidens vård- och omsorgsyrken kommer att förändras verkar ingen i gruppen hysa några tvivel om. inte med att vara helt självständiga. Men att framtidens vård- och omsorgsyrken kommer att förändras verkar ingen i gruppen hysa några tvivel om.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *