Bäst i Sverige på information till äldre

Sidorna om äldreomsorg på helsingborg.se får högsta möjliga poäng i årets undersökning av kommunernas webbplatser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort.
I undersökningen som heter ”Information till alla” granskar SKL kvaliteten på kommunernas webbplatser där Helsingborg i år får 100 % på äldreomsorg.  En förstaplats som vi delar med sammanlagt 16 kommuner i Sverige som har full poäng.  Medelvärdet för landets kommuner är 85 %.

Från 87 % till 100 % på informationen till äldre
Förra året låg Helsingborg på 85 % på information för äldre, men har alltså sedan förra året gått upp 13 %.
– Det är vård- och omsorgsförvaltningens informationsenhet som sköter sidorna på helsingborg.se och bakom ökningen står flera medvetna satsningar på att förbättra informationen. En viktig del är den jämförelsetjänst på helsingborg.se som vi på initiativ från omsorgsdirektören har byggt upp. Jämförelsetjänstens utformning har fått stor uppmärksamhet och flera kommuner har hört av sig och besökt vård- och omsorgsförvaltningen för att få råd om hur de ska kunna bygga upp en likadan jämförelsetjänst, säger Thure Gunnarsson, informationsansvarig på vård- och omsorgsförvaltningen. ädre

Andra delar som har påverkat ökningen är att informationsenheten och förvaltningen har arbetat med att täcka in alla delar av äldreomsorg på hemsidan. Numera finns till exempel information om hur lång tid olika ärenden hos vård- och omsorgsförvaltningen tar.

Från 69 % till 85 % på information till personer med funktionsnedsättning
I undersökningens kategori som heter ”Handikappomsorg” ligger staden i år på 85 %. Medelvärdet för landets kommuner ligger på 63 %. Förra året låg Helsingborg på 69 % inom kategorin ”Handikappomsorg” och har alltså höjt sig med 16 % sedan förra året.

Vad kan vi göra bättre?
Det finns i denna kategori två delar som gör att Helsingborg inte får 100 %:

1. Det saknas information om den fysiska tillgängligheten i kommunens allmänna lokaler utifrån olika funktionsnedsättningar. Stadens webbredaktion har inlett arbetet med att ta fram en sådan lista till nästa år.

2. Det saknas ett samlat jämförbart resultat av brukarundersökningar om stödet till personer med funktionsnedsättning.

Vi ligger på en sjätteplats i kategorin information till personer med funktionsnedsättning och endast en kommun i Sverige har fått 100 %.

Helsingborg på tredje plats bland landets kommuner
Undersökningen av kvaliteten på kommunernas webbplatser innehåller 12 olika kategorier. När det gäller det totala resultatet så har helsingborg.se klättrat från en åttonde plats 2013 till en delad tredjeplats i år. Medelvärdet för Helsingborg ligger på 92 %.

Webbplatsundersökning 2014
Webbplatsundersökning 2013

Gå direkt till sidorna om äldreomsorg 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *