Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Ny forskning från Stockholms universitet visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. Läs mer om detta och andra intressanta nyheter i nyhetsbrevet från vård- och omsorgsförvaltningens strategiska omvärldsbevakning.

Helsingborg utsedd till Sveriges IT-kommun 2015

Kvalitetsmässan Pressmeddelanden, 2015-11-04  

Helsingborgs stad tilldelades utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015 för sitt framgångsrika arbete med att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Priset delades ut av IT-minister Mehmet Kaplan under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan. Juryns motivering: “Året pris går till en kommun som vågar blicka ut i världen och in i framtiden. Helsingborg har lyckats skapa bred uppslutning bakom en vision av hur digitalisering kan bidra till ett samhälle där utmaningar istället blir till möjligheter. Kommunen har arbetat kontinuerligt och målinriktat för att erbjuda en modern service till medborgare och företag med hjälp av kundcenter, digitala tjänster och hemsida i toppklass.Hos Helsingborg finns en nyfikenhet på vad ny teknik kan tillföra staden, och en öppenhet till att testa nya vägar för att nå invånarna i digitala miljöer där de känner sig hemma.

Kokboksappen Matglad vann Sveapriset

Vision i Media, 2015-11-05  

Sveapriset är en framåtriktad utmärkelse som vill göra skillnad genom att belöna den bästa innovationsidén inom E-hälsa och kokboksappen Matglad vann detta priset i år. Målgruppen för Matglad är personer med lätt funktionsnedsättning och appen visar på ett pedagogiskt sätt vilka verktyg och ingredienser som behövs när maten ska lagas. Prissumman ska användas till att skapa e-baserad utbildning och handledning för personal inom LSS.

Undersökning om maten i hemtjänsten – få äldre kan välja matleverantör

SPF Nyheter, 2015-11-06  

SPF Seniorerna har ställt enkätfrågor till landets alla kommuner om maten i hemtjänsten. I så många som 9 av 10 kommuner kan äldre med hemtjänst inte välja en annan matleverantör om man inte är nöjd. Risken är att redan sköra människor som inte tycker om de gråa matlådorna antingen äter för lite eller inte alls, vilket kan få allvarliga följder. Att kunna välja att äta det man tycker om och längtar efter är viktigt för livskvaliteten på äldre dagar och borde vara självklart.

Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande

Funka Portalen Reportage, 2015-11-21  

Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder. Det framkom i arbetet med avhandlingen även att intellektuellt funktionsnedsatta inte får uppleva samma åldersprocess som många andra.

Därför misslyckas de flesta reformer

Dagens Samhälle Debatt, 2015-11-05  

Hur Sverige ser ut om trettio år beror på hur den demografiska utmaningen hanteras, och hur vården, skolan och omsorgen moderniseras. Sanningen är att de flesta av de senaste decenniernas reformer varit verkningslösa. Vi måste inte minst använda data om välfärdssystemen på ett nytt sätt.Ändå är vi beroende av prognoser och projektioner, både för att kunna fatta större beslut och för att alla de små besluten ska gå åt ungefär samma håll.Ökad effektivisering, ökad samproduktion av vård och omsorg och fler robotlika hjälpmedel, så kan utmaningarna tacklas. Vård, skola och omsorg är i huvudsak komplexa självorganiserade tjänster. Det innebär att det inte finns en bästa metod eller organisation för att driva dessa verksamheter. I stället uppstår värdet som en samproducerad tjänst mellan alla inblandade aktörer, inte minst patienten, eleven och brukaren.

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Swedish Medtech – Nyheter, 2015-11-05  

Pressmeddelande från Vinnova Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg. Sverige har hamnat på efterkälken inom digitalisering av vård och omsorg. Vårdens och omsorgens system är byggda för enskilda landsting, regioner och kommuner och systemen kan inte kommunicera med varandra.

Bemöt rätt på lätt sätt

 Vision i Media, 2015-11-06  

Ett gott bemötande fungerar nästan som magi. En person kan förvandlas från skällande bandhund till fromt lamm på nolltid. Tidningen Vision har ­intervjuat bemötandeexperten som förklarar hur du gör för att få arga att bli lugna. I artikeln finns  även en checklista för samtal med upprörda personer.

Äldre allt mer beroende av anhörigas omsorg

Äldrecentrum Nyheter, 2015-11-09  

Ny forskning från Stockholms universitet visar att anhöriga får ta allt mer ansvar för omsorgen om äldre. En stor del av döttrarna och sönerna som ger omsorg till sina gamla föräldrar upplever psykiska påfrestningar som går ut över både dem själva och deras arbete. Var fjärde plats på äldreboende har försvunnit sedan år 2000. Forskaren Petra Ulmanen vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet har studerat konsekvenserna av denna förändring.

Översyn av Lagen om LSS för att tillgodose dagens behov

Regeringskansliet Socialdepartementet, 2015-11-10  

Kritik har riktats mot Lagen om stöd och service, som ger många med funktionsnedsättning en bättre tillvaro. Samtidigt drar kostnaderna iväg. Därför kommer lagen nu att ses över, och den behöver förmodligen moderniseras, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Ny rapport om flyktingsituationen: Läget inom socialt arbete är akut

Vision Pressmeddelanden, 2015-11-11  

Läget inom socialt arbete är mycket pressat till följd av flyktingsituationen. Minst var fjärde socialarbetare kan inte längre utföra sitt arbete enligt gällande regelverk och två av fem kan inte ge människor som flytt det stöd som de anses behöva. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Vision. – Det här är en situation som vi inte har sett eller upplevt tidigare. Våra medlemmar lyckas med hjälp av sitt engagemang och sin professionalitet ge människor som flytt ett bra mottagande, men läget är ohållbart.

Ögonstyrda datorer på frammarsch

Ingenjören Teknik, 2015-10-29  
Mårten Skogö, en av Tobiis tre grundare,Ögonstyrda datorer är på frammarsch. Tobii, det ledande företaget bakom tekniken, är en av de nominerade till årets Polhemspris. Under 2016 väntas de första datorerna för vanliga konsumenter komma med inbyggd ögonstyrning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *