Aktiviteter för bättre hälsa

Social gemenskap och aktiviteter är betydelsefulla för en god hälsa. Inom Omsorg i Helsingborgs vårdboenden erbjuder vi våra hyresgäster olika former av aktiviteter som de själva har möjlighet att vara med och ta fram. Vi ser att det ger mycket för dem som deltar och att aktiviteterna ger meningsfulla och inte minst roliga möten.

Statens folkhälsoinstitut, som numera är en del av folkhälsomyndigheten, gav 2009 ut skriften Det är aldrig för sent! som handlar om hur man kan förbättra äldres hälsa. I skriften pekar de på fyra viktiga områden i arbetet med äldres hälsa: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Alla dessa områden arbetar vi med på våra vårdboenden.

Just nu förbereds höstens utbud av aktiviteter. Under sensommaren kommer hyresgästerna att få en folder där de presenteras. Vårdboendena har varierande aktiviteter: en del sker på plats och en del sker i samarbete med andra vårdboenden eller andra aktörer. Ett sådant spännande samarbete är till exempel att vi tillsammans med Helsingborgs stadsteater erbjuder soppteater på några av våra vårdboenden. Den som hellre vill besöka teatern kan ta med sig en medhjälpare utan extra kostnad.  Andra aktiviteter är att man kan delta i en studiecirkel, sjunga i kör, åka på utflykter i mindre grupper med våra egna bussar, delta i ett internet-café, njuta av spa eller måla och teckna tillsammans. Vi arbetar aktivt för att hitta intressanta aktiviteter att erbjuda och för att ha ett brett och varierat utbud, vilket vi sedan följer upp.

Förutom de löpande aktiviteterna anordnar vi festligheter med olika teman, som tyrolervecka eller engelsk vecka med pubafton. Som hyresgäst kan man gärna komma med förslag på olika aktiviteter och även vara med och leda dem. Ibland är anhöriga med på aktiviteterna vilket ger en extra gemenskap.

Jag tror att vi behöver visa mer av de aktiviteter vi gör på våra vårdboenden, för att ge en mer nyanserad bild av hur vardagen kan se ut. Jag är nämligen övertygad om att vi gör och erbjuder mycket mer på våra vårdboenden än vad många kanske tror.  Kommentera gärna artikeln om du har tankar och idéer om hur vi kan arbeta med aktiviteter och hur du skulle vilja att det ser ut nu och i framtiden.

Stellan Holm är verksamhetschef inom Omsorg i Helsingborg, vilket är stadens egen utförare av stöd och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Han ansvarar för verksamheterna inom vårdboenden och korttidsboende.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *